Historia przedszkola

Historia Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach        
         W roku 1933 przy Szkole  Podstawowej znajdowała się tzw. ,,Ochronka”. Jeden oddział czynny pięć godzin dziennie, bez wyżywienia.
Natomiast Przedszkole w Kluczach nr 1 zostało zorganizowane w 1946 r. przez Fabrykę Celulozy i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego w Kluczach. Od samego początku Przedszkole było finansowane przez wyżej wymieniony zakład pracy.
Na podstawie dokumentacji będącej w archiwum stwierdza się, że Przedszkole w Kluczach na początku było czynne pięć godzin w ciągu dnia, a później siedem. Od roku 1951  było czynne już dziewięć godzin dziennie, a pierwszeństwo w przyjęciu dzieci miały matki pracujące. W tamtych latach korzystało z przedszkola od 70 do 120 dzieci w grupach dwuoddziałowych, trzyoddziałowych lub czterooddziałowych. Na samym początku dzieci gnieździły się w dwóch salkach, bez odpowiednich warunków sanitarnych, zabawek, a opał na zimę zapewniali i przynosili rodzice. Natomiast wyżywienie zapewnione było raz dziennie w postaci jednego dania obiadowego.
W miarę upływu lat zmieniały się warunki bytowe w Przedszkolu nr 1, a w latach 1963/64 nastąpiła zmiana kierowniczki placówki. Pani Maria Piłka złożyła rezygnację z pełnienia obowiązków i została przeniesiona na stanowisko wychowawczyni do Przedszkola nr 2 w Kluczach, natomiast jej obowiązki kierownika objęła dnia 01.09.1963 r. Pani Natalia Czerwińska.
Na przestrzeni wielu dziesiątek lat pracowało tu wiele kierowniczek i wychowawców. Zmieniał się również personel administracyjno – gospodarczy. Pierwszą kierowniczką Przedszkola w Kluczach była Janina Kubiczek, a następnie Felicja Moskwińska, Maria Grzybek, Eleonora Pałosz, Irena Żmuda, Maria Piłka, Natalia Czerwińska, Danuta Jarząbek, Barbara Wąs, Barbara Jurczyk i w latach 2002/2022 Justyna Wiejaczka.
Przedszkole mieściło się na przestrzeni lat w Szkole Podstawowej jako tzw. Ochronka, następnie w budynku Dietla, w Internacie (obecnym budynku Gminy Klucze), w bloku nr 9 znajdowała się filia Przedszkola, a w roku 1992 został oddany nowy budynek Przedszkola przy ul. XXX-lecia, obecnie ul. Sosnowej 13.

 

Przedszkole obecnie

Obecnie Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach znajduje się przy ul. Sosnowej 13, tuż przy osiedlu mieszkalnym.

 

W budynku przedszkola jest sześć sal do prowadzenia zajęć oraz sala logopedyczna, mamy własną kuchnię, gdzie panie kucharki przygotowują obiadki własnoręcznie. Do Przedszkola uczęszcza sześć grup cudownych dzieciaczków: Muchomorki, Skrzaty, Malinki, Motylki, Jagódki i Biedroneczki.

 

 

Nasze Przedszkole to wyjątkowe miejsce zapewniające każdemu dziecku wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobrą opiekę. Wyróżniają nas  metody edukacyjne, udział w ciekawych projektach, wykorzystywanie interaktywnego sprzętu, zwiększającego atrakcyjność nauki. Zapewniamy zdrowe żywienie, dostosowując w miarę możliwości do potrzeb podopiecznych. Ponadto gwarantujemy najlepsze warunki do nauki i zabawy oraz bezpieczeństwo!

Skip to content