Wyniki rekrutacji 2023/2024

Wyniki rekrutacji 2023/2024

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do wiadomości publicznej podane są w dniu 03 kwietnia 2023 r., na tablicy informacyjnej w głównym holu Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach.

Do dnia 14 kwietnia do godziny 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola  im. Jasia i Małgosi w Kluczach mają obowiązek złożyć POTWIERDZENIE WOLI bezpośrednio  w przedszkolu, w godzinach od 7.00 – 15.00.               

Niezłożenie  POTWIERDZENIA WOLI w powyższym terminie spowoduje nieodwołalne skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024. Wzór POTWIERDZENIA WOLI do pobrania w sekretariacie placówki.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH”  i “LISTY KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH” do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach będą podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu placówki w dniu 21.04.2023r. !!!Skip to content