Wizyta strażaków

Wizyta strażaków

„Jesteście strażakami fajnymi chłopakami,

Gdy jest potrzeba przyjeżdżacie w mig,

Jesteście strażakami fajnymi chłopakami,

Pomagacie wszystkim o tak.”

Słowami tej piosenki w dniu 03.04.2023r. przedszkolaki  powitały wyjątkowych gości – strażaków z OSP KLUCZE. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania . W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom. Dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej oraz sytuacje, w których powinny go używać. Miały również możliwość podziwiania wyposażenia  jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 

Dzieci z wielką radością przymierzyły ubiór strażaka, hełm, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami i wręczeniem laurek dla strażaków. Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego serca dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.Skip to content