Sukces Kingi z grupy „Biedronki”

Sukces Kingi z grupy „Biedronki”

Nasza koleżanka Kinga wzięła udział w XXIII edycji Konkursu Plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. Spośród nadesłanych 146 prac z 37 placówek szkolnych i przedszkolnych Kinga zajęła I miejsce w kategorii wiekowej – przedszkola i oddziały przedszkolne.

Celem konkursu było: zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania, budzenie szacunku dla pracy sołtysa, propagowanie dokonań sołtysów – społeczników, rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych.

Nagrodę przysłaną do naszego przedszkola wręczyła Pani Dyrektor. Serdecznie gratulujemy sukcesu!



Skip to content