Próbny alarm ewakuacyjny w przedszkolu

Próbny alarm ewakuacyjny w przedszkolu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej i zorganizowanej. 

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku przedszkola. Na umówiony sygnał, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Wszyscy udali się na umówione miejsce zbiórki.

Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

W ramach próbnej ewakuacji na miejsce przybyła również straż pożarna. Dzieci miały okazję do zapoznania się z wyposażeniem wozu strażackiego oraz poznały wiele ciekawostek związanych z pracą strażaków.Skip to content