Nasze pasje i zainteresowania

Nasze pasje i zainteresowania

W ostatnim tygodniu marca podsumowaliśmy PROGRAM REALIZACJI WEWNATRZPRZEDSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Celem głównym naszych działań związanych z  preorientacją zawodową jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

Dzieci realizowały te cele podczas zabaw tematycznych i dowolnych, naśladowczych, plastycznych, muzycznych,  organizację  kącików tematycznych, zapoznanie z literaturą dziecięcą dotycząca tematu. Na zdjęciach w naszej galerii prezentujemy: Muchomorki- zawód lekarza, Malinki- zawód ogrodnika, Motylki- zawód nauczyciela, Skrzaty- zawód kucharza, Jagódki- zawód budowlańca, Biedronki- zawód sprzedawcy. Uwieńczeniem naszych działań była wystawa prezentująca zainteresowania i pasje dzieci.Skip to content