FUNKCJONARIUSZ  POLICJI  Z WIZYTĄ  W   PRZEDSZKOLU

        FUNKCJONARIUSZ  POLICJI  Z WIZYTĄ  W   PRZEDSZKOLU

28  listopada  b.r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Panem Policjantem  z Komisariatu Policji w Kluczach.

Naszym  gościem  był :  st. sierż. Mateusz Grabowski. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jakie są podstawowe zasady ruchu drogowego. Pan  Policjant  w formie praktycznej zademonstrował  zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Przypomniał  również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe.
Funkcjonariusz  przekazał  zagadnienia  dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Następnie wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Oczywiście nie odbyło się bez wielu pytań maluchów dotyczących codziennej pracy policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i demonstracja sprzętu policyjnego. 

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy  – przedszkolaki wręczyły  pamiątkowe  laurki oraz zaśpiewały piosenkę

Przedszkole  im. Jasia i Małgosi w Kluczach  pragnie serdecznie podziękować  Panu Komendantowi   podkom. Jerzemu Wilk  oraz 

Panu Policjantowi  st. sierż. Mateuszowi Grabowskiemu z Komisariatu Policji w Kluczach  za przekazanie ważnych informacji, poświęcony czas, życzliwość i okazane serce w spotkaniu z przedszkolakami.pl Polish
X
Skip to content