Serce na start

Serce na start

Wszystkie grupy w naszym przedszkolu wzięły udział  w zajęciach edukacyjnych pt. „Serce na start”. Były one odpowiedzią na zadanie przedszkola, jakim jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i wdrażanie do dbałości o nie.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość adekwatnie do wieku zdobyć wiele ważnych i potrzebnych wiadomości i umiejętności. Zajęcia te miały na celu min.:

– utrwalenie nawyku informowania dorosłych o potencjalnych niebezpieczeństwach

– zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy

–  zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi

– kształtowanie umiejętności rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego

– zapoznanie dzieci z pojęciem „ pozycja bezpieczna”, nauka układania człowieka w tej pozycji

-kształtowanie umiejętności oceniania, czy ktoś oddycha

– rozwijanie postawy empatii

– rozwijanie ciekawości poznawczej

– wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

– rozwijanie postawy gotowości do niesienia pomocypl Polish
X
Skip to content