Rekrutacja 2024/2025

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2024/2025

Wszystkie informacje oraz druki dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej przedszkola w plikach do pobrania w zakładce "Rekrutacja 2024/25".

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH   

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Podanie wyników rekrutacji do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 19 kwietnia 2024 r. na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta, Rodzic, który nie złoży terminowo od 22.04.2024 r. do 06.05.2024 r. w sekretariacie przedszkola POŚWIADCZENIA WOLI,  traci miejsce w przedszkolu. (Druk do pobrania w sekretariacie przedszkola).

 

W celu uniknięcia pomyłek wszystkie dane należy wypełnić DRUKOWANYMI  LITERAMI.

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście przez dziennik podawczy w sekretariacie przedszkola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00. Uwaga! Nie wysyłamy poświadczenia woli przez e-mail, składamy je osobiście w sekretariacie przedszkola!!!

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 10 maja 2024 r. na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

 

Wszelkie odwołania w sprawie wyników rekrutacji kierujemy do komisji rekrutacyjnej na e-mail: rekrutacja.przedszkoleklucze@gmina-klucze.pl

 

Telefon do kontaktu: 32 6428525Proszę o terminowe składanie dokumentów:

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola składają DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wraz z załącznikiem (od 29 stycznia – do 29 lutego 2024r.)

Jeśli deklaracja nie wpłynie w terminie dziecko traci zapewnione miejsce w przedszkolu i podlega procesowi rekrutacji.

Rodzice, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce dla dziecka w przedszkolu, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym i składają WNIOSEK wraz z załącznikiem (od 1 marca do 29 marca 2024r.)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta, dziecko Rodzica, który nie złoży w terminowo w sekretariacie przedszkola POŚWIADCZENIA WOLI  traci miejsce w przedszkolu (druk pobieramy i wypełniamy w sekretariacie).

W celu uniknięcia pomyłek wszystkie dane należy wypełnić DRUKOWANYMI  LITERAMI.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście przez dziennik podawczy sekretariatu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00.

Uwaga! Nie wysyłamy deklaracji i wniosków przez e-mail, składamy je osobiście w sekretariacie przedszkola potwierdzając złożenie  podpisem!!!

Telefon do kontaktu: 32 6428525

Dyrektor Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach

Ewelina Maryszewska – Polan

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Dyrektora - Rekrutacja 2024/2025
Uchwała kryteria przedszkola
Zarządzenie - Harmonogram rekrutacji
Upoważnienie do odbioru dziecka do deklaracji 2024/2025
Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego 2024/2025
Klauzula informacyjna - dot. kontynuowania wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka 2024/2025
Klauzula informacyjna - dot. postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
Upoważnienie do odbioru dziecka do wniosku 2024/2025
Skip to content