Menu

Rekrutacja 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Druki do pobrania ze strony internetowej www. przedszkole-klucze.pl lub w sekretariacie przedszkola, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte na tablicy w szatni przedszkola i na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja 2019”

UCHWAŁA RADY GMINY KLUCZE W SPRAWIE KRYTERIÓW – do pobrania

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE W SPRAWIE – do pobrania

HARMONOGRAM – do pobrania

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – do pobrania

WNIOSEK 2019 – do pobrania

DEKLARACJA 2019 – do pobrania

Kiedy dziecko zostanie zakwalifikowane do Przedszkola, a listy dzieci przyjętych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, rodzic ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu przedszkola:

1. POTWIERDZENIE WOLI  (DOTYCZY TYLKO WNIOSKÓW)

POTWIERDZENIE WOLI – do pobrania

2. UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA  (DOTYCZY DEKLARACJI I WNIOSKÓW)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA DO DEKLARACJI – do pobrania

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA DO WNIOSKU – do pobrania

3. OŚWIADCZENIA O WIZERUNKU (DOTYCZY DEKLARACJI I WNIOSKÓW)

OŚWIADCZENIE O WIZERUNKU –  do pobrania