Rekrutacja 2018

INFORMACJE O REKRUTACJI:

Postepowanie rekrutacyjne według terminów zatwierdzonych przez Wójta Gminy Klucze: Wydawanie i składanie deklaracji  o kontynuacji wychowania przedszkolnego TRWA OD 12 LUTEGO 2018 ROKU DO 09 MARCA 2018 ROKU. Wydawanie i składnie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym TRWA OD 09 MARCA 2018 ROKU DO 30 MARCA 2018 ROKU. Wydawanie i przyjmowanie wniosków i deklaracji w kancelarii przedszkola w godzinach od godziny 8.00- 15.00.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE – do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 1 – do pobrania

Rodzice dziecka uczęszczającego już do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach składają deklarację i upoważnienie o odbiorze dziecka z przedszkola w dniach od 12.02 – 09.03.2018 roku.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – do pobrania

UPOWAŻNIENIE O ODBIORZE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA – do pobrania

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach składają wniosek, odpowiednie oświadczenia i potwierdzenie zatrudnienia w dniach od 09.03 – 30.03.2018 roku.

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA – do pobrania

ZAŁ 1. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY KLUCZE – do pobrania

ZAŁ 2. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA – do pobrania

ZAŁ 3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA – do pobrania

POTWIERDZENIE WOLI – do pobrania