Menu

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA       W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

       Przewodnicząca – Magdalena Czopek

Z-ca przewodniczącej – Ilona Mamoń-Wysmułek

             Sekretarz – Karolina Śliwka

              Skarbnik – Karolina Kryger

Członkowie – Milena Czerwińska

                      Katarzyna Kuśmierczak

                      Katarzyna Kalarus

                      Paweł Feledyk

                      Alicja Straszak

                      Edyta Toboła

                      Karolina Śliwka

                      Angelika Lachowicz

                      Ewa Kur

                      Magdalena Nocoń

                      Aleksandra Kardas

                      Wioleta Woskowicz

                      Angelina Sobieraj

                      Aleksandra Imielska

                      Karolina Kryger

                      Monika Gamrot

                      Anna Szkup

                      Grzegorz Tomsia

                      Karolina Majka-Jaworska

                      Karolina Ryza

                      Anna Ślusarczyk

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW – do pobrania