Menu

Pracownicy przedszkola

Skład Rady Pedagogicznej:

Dyrektor przedszkola – Justyna Wiejaczka, nauczyciel dyplomowany

Zastępca dyrektora – Jolanta Szczepańska, nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki:

Katarzyna Gęgotek – nauczyciel stażysta

Małgorzata Głowacka – nauczyciel dyplomowany

Lidia Jurczyk – nauczyciel dyplomowany

Dorota Kuc – nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Leś – nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Matysek – nauczyciel dyplomowany, logopeda, nauczyciel języka angielskiego

Ilona Słowik – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego

Mariola Szeterlak – nauczyciel mianowany

Katarzyna Walnik – nauczyciel dyplomowany

Lidia Zacłona-Walczuch – nauczyciel dyplomowany

Magdalena Nowak – katecheta, nauczyciel dyplomowany

Woźne oddziałowe:

Magdalena Machałek

Anna Majcherczyk

Barbara Nawara

Joanna Trzcionkowska

Pracownicy:

Beata Fiołek – pomoc administracyjna

Jolanta Wójcik – intendent przedszkola

Renata Kulanty – kucharka

Dorota Kowal- pomoc kuchenna