„OD PIOSENKI DO LITERKI” ORAZ „WZORKI DO PIOSENKI”

„OD PIOSENKI DO LITERKI” ORAZ „WZORKI DO PIOSENKI”

Mowa  wyżej  o  Metodzie  Dobrego  Startu  Marty   Bogdanowicz   w  oparciu  o którą  przebiegały  dzisiaj  w  każdej  grupie  zajęcia.  Służą  one  przygotowaniu  do  nauki  czytania   i  pisania  a  u  6-latków   usprawniają  te  umiejętności.  Proces  jest bardzo złożony,  bowiem polega     na rozwijaniu funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych  (czuciu ruchu) a nade wszystko sprawne  współdziałanie,  integracja  między  tymi  percepcjami.     Wszelkie   dysfunkcje  spowalniają   naukę  czytania  i  pisania  a  czasem  ją  zaburzają.  Dlatego  też  w  przedszkolu      w każdej  zabawie  czy   działaniu  skrywa   się  bardzo  znaczący   cel,  który doskonali w/w wymienione umiejętności. Ważnym elementem jest też kształtowanie tzw. lateralizacji,  czyli  ustalenie  ręki  dominującej,  doskonalenie świadomości schematu ciała, jego części lewej i prawej, wyrabianie orientacji w przestrzeni.  Metoda  Dobrego  Startu        reprezentuje    aktywną,   intensywną,  wielozmysłową  edukację.  Dzieci kreśliły, ze szczegółową  instrukcją  nauczycieli  litery P, p wielką i małą, a młodsze  interpretowały  graficzny  wzorek,   w obu  przypadkach  w  oparciu   o piosenkę,  która  jest  rytmiczną  linią  melodyczną,  opowiadającą  każdej  ,  kresce,  fali  czy  pętelce  w  literach.  Ta   zabawa  satysfakcjonuje dzieci, cieszy dobrze wykonanym zadaniem i intensyfikuje  naukę.  Zajęcia  są     jeszcze, dodatkowo  wzbogacone  o  nowe  treści i  wiedzę.  W   dzisiejszych, tematyką   była  przyroda,  środowiska  pustynne  – tak  nam bliskie  – życie  oraz  przystosowanie  się  ludzi  zwierząt i  roślin.  Cały  pakiet  uzupełniły      programy  edukacyjne  dla  dzieci w Technologii   Informacyjnej,  które   pokazały   w bajkowym   stylu  zjawiska  optyczne  np. fatamorgana , pryzmat  załamania  światła  na  styku  powietrza   i  wody,   przedstawiły  legendę   o  Pustyni   Błędowskiej,   pokazały   Saharę       i  podsumowały  wiedzę  w quizie.  W  finale  twórczych  zabaw  dydaktycznych,   obserwacja,  czy  na  stole  leży w kubeczkach  pyszny   marchewkowy  soczek, czy to jest fatamorgana,  wzbudziły  aplauz  śmiechu  i  były zdrowym orzeźwieniem  dla  spragnionych  odkrywców pustynnych atrakcji .Skip to content