O nas

„SĄ OTWARTE NASZE DRZWI, JEŚLI CHCESZ WEJDŹ I TY"

DSC_0714

Budynek Naszego Przedszkola otoczony jest dużym, ładnym ogrodem z placem zabaw, wyposażonym w drewniane zestawy do zabaw i ćwiczeń na wolnym powietrzu.

DSC_0711

Przedszkole posiada sześć sal do zajęć i zabaw wyposażonych w różnego rodzaju zabawki, sprzęt sportowy,  kąciki tematyczne oraz ciekawe środki dydaktyczne.

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

W naszym przedszkolu zapewniamy odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju dziecka, dbamy o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą. Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek, kształtujemy postawy moralne, umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie, dostarczamy doświadczeń we wszystkich obszarach wychowania. Tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.

NASI PRACOWNICY:

 • rzetelnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki;
 • dbają o kulturę języka, są taktowni i uprzejmi;
 • stwarzają atmosferę bezpieczeństwa, spokoju i życzliwości;
 • systematycznie poszerzają swoje kompetencje poprzez udział w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach;

NASZE DZIECI:

 • rozwijają się w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości i otwartości;
 • chętnie uczą się i zdobywają nowe doświadczenia;
 • znają zasady kulturalnego zachowania się i dobrego wychowania;
 • są otwarte, chłonne wiedzy i ciekawe świata;
 • podejmują różne wyzwania na miarę swoich możliwości;
 • są empatyczne i otwarte w kontaktach z innymi;
 • wykazują się kreatywnością w różnych dziedzinach aktywności;
 • rozwijają swoje zdolności i zainteresowania;
 • znają zasady zdrowego stylu życia;

RODZICE NASZYCH DZIECI:

 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, integrują się, wspierają i wymieniają doświadczeniami;
 • współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem i przezwyciężaniu trudności;
 • są informowani na bieżąco o postępach swojego dziecka oraz o wydarzeniach i organizacji pracy przedszkola;
 • uczestniczą w spotkaniach i zajęciach otwartych w przedszkolu;

NASZE TRADYCJE:

 •  Uroczystości przedszkolne:
 • Pasowanie na Przedszkolaka;
 • Andrzejki, Mikołajki;
 • spotkania wigilijne, Jasełka;
 • zabawa karnawałowa;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • organizujemy wycieczki i wyjazdy dla dzieci (do teatru, filharmonii, szkoły muzycznej, krajoznawcze z rodzicami);
 • uczestniczymy w konkursach i imprezach okolicznościowych;
 • aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym;