Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Natura jest darem. Zapiera dech w piersiach swą różnorodnością form, kolorów i zapachów. Piękno

gór, nadmorska przestrzeń, feria barw jesiennych lasów – to wszystko zachwyca nas każdego dnia.

Jesteśmy częścią natury. Wspólnie tworzymy wielki ekosystem. Każda roślina i każde zwierzę, które

spotkamy na swojej drodze ma określoną rolę do spełnienia. My, ludzie również.

Niestety dochodzą nas alarmujące informacje o skutkach zmian klimatycznych. Postępują dziś

tak szybko jak nigdy wcześniej. Odczuwamy je już prawie wszyscy – latem uciążliwe upały dają

się we znaki, zimą pada mniej śniegu. Coraz częściej słyszy się także o ekstremalnych zjawiskach

pogodowych, takich jak susze, gwałtowne gradobicia, powodzie czy tajfuny.

Dlatego codziennie starajmy się dbać o naturę, zmniejszając ilość generowanych odpadów,

segregując je, oszczędzając prąd, wodę oraz próbując wcielać w życie założenia zero waste.

Tego podejścia pełnego szacunku, a także świadomości roli, jaką mamy do spełnienia, powinniśmy

uczyć młode pokolenia już od najmłodszych lat. Wierzymy, że kształtując w dzieciach wrażliwość

na otaczający je świat oraz szacunek do środowiska, dajemy im podstawy do świadomego

i zrównoważonego budowania swojej przyszłości.

Tę świadomość chcielibyśmy budować wśród naszych przedszkolaków, dlatego z wielką przyjemnością przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Programu, którego celem jest nauka zasad życia w zgodzie z naturą: podstawowych zasad ochrony

środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie

oraz aktywne spędzanie czasu. Staraliśmy się położyć nacisk na wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić w swoim otoczeniu, aby dbać o dobro natury. Nasze dzieciaki wiedzą i rozumieją jak ważne jest to, abyśmy wspólnie zadbali o naszą matkę Ziemię.Skip to content