Dokumenty

Pobierz aktualny STATUT PRZEDSZKOLA
Uchwała nr LIII/350/2018 Rady Gminy Klucze
PLAN ROCZNY 2022-2023
Procedura ochrony małoletnich w Przedszkolu w Kluczach (wersja pełna)
Procedura ochrony małoletnich w Przedszkolu w Kluczach (wersja skrócona)
Zestaw programów realizowanych w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach w roku szkolnym 2023/2024

Zestaw programów nauczania dopuszczonych do użytku w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje dopuszczając do użytku w przedszkolu przedstawione programy nauczania, które od 01 września 2023 r. stanowią Zestaw Programów Nauczania Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach:

  1. Program wychowania przedszkolnego – autorzy: Podręcznikarnia – Program Wychowania Przedszkolnego z 2023 r. – autorka: Dorota Kossakowska ISBN 978-83-8336-001-0;
  2. Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Autor: Monika Rudzik – Smugowska. Wydawnictwo PWN Wydawnictwo szkolne sp.z.o.o.sp.;
  3. Program do katechezy – ,,Kocham dobrego Boga”; nr AZ-0-01/10 z dn. 09.06.2010 r. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP – dzieci 5 – letnie;
  4. Program do katechezy – ,,Tak dla Jezusa”; nr AZ -0-01/2020 z dn. 28.01.2020 r. Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek – dzieci 6 – letnie;
  5. ,,Program realizacji wewnątrzprzedszkolnego systemu doradztwa zawodowego” w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach na rok szkolny 2023/2024; opracowała: Małgorzata Głowacka;
  6. Program własny ,,Mali artyści”– autor: Sylwia Jeziorowska;
  7. Program własny „Silni i sprawni” – autorzy: M. Głowacka i K. Gęgotek;
  8. Adaptacyjny program własny „Radosny przedszkolak” – autor: A. Matysek;
  9. Program własny „W krainie liter” – autor: P. Curyło.
Skip to content