Menu

Dokumenty przedszkola

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

1. Program Wychowania Przedszkolnego – Trampolina ISBN  978-83-262-2664-9 autorka programu: Elżbieta Kordos – dla wszystkich grup przedszkolnych

2. Program do katechezy – Kocham dobrego Boga – nr AZ- 0-01/10 z dn.09.06.2010 – dz.5-letnie

3. Program do katechezy – W radości dzieci bożych – AZ-0-04/3 z dn. 26.03.2004r. – dz.6-letnie

4. Program własny – Jak to sprawdzić? – grupy: Skrzaty, Malinki autorki programu: Lidia Zacłona – Walczuch, Dorota Kuc

PODSTAWA PROGRAMOWA 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – do pobrania PDF

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA – do pobrania PDF

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – do pobrania PDF

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU 

ZAŁ 1 PROCEDURA ŁĄCZENIA GRUP WIEKOWYCH W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 2 PROCEDURA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU BĄDŹ ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 4 PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 5 PROCEDURA PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 6 PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 7 PROCEDURA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 9 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 01 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA (NIEBIESKA KARTA) W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF

ZAŁ 02 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania PDF