Dokumenty przedszkola

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA – do pobrania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

1. Program Wychowania Przedszkolnego – "Trampolina" ISBN 978-83-262-2889-6, Autorki programu: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska 
2. Modyfikacja Programu Wychowania Przedszkolnego – "Trampolina" ISBN  978-83-262-2889-6 w oparciu o metodę M. Montessori w grupie Skrzaty, autorki programu: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska,
autorki modyfikacji: Głowacka Małgorzata ,Szczepańska Jolanta
3. Program do katechezy "Kocham dobrego Boga" nr AZ- 0-01/10 z dn.09.06.2010  dz.5-letnie.
4. Program do katechezy "W radości dzieci bożych" AZ-0-04/3 z dn. 26.03.2004r.  dz.6-letnie.
5. Programy własne – Program wychowawczy, Program profilaktyki

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH:

ZAŁ 1 PROCEDURA ŁĄCZENIA GRUP WIEKOWYCH W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 2 PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU BĄDŹ ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 4 PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 5 PROCEDURA PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DZIECI W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 6 PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 7 PROCEDURA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 9 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 01 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA (NIEBIESKA KARTA) W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania

ZAŁ 02 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH – do pobrania