COVID-19

INFORMACJA DLA RODZICÓW Z DNIA 15 MAJA 2020 ROKU

W związku z planowanym otwarciem naszego przedszkola, o czym powiadomimy Państwa w najbliższym czasie, prosimy w chwili obecnej o zapoznanie się
z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach.
Załącznikami do zarządzenia są PROCEDURY, w których określono zasady funkcjonowania naszego przedszkola w czasie pandemii, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji.
Celem wprowadzonych procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 i umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu z podjęciem pracy zawodowej;
Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Dlatego każdy rodzic, decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, jest zobowiązany do wypełnienia:
– oświadczenia,
– deklaracji,
– ankiety,
oraz do zapoznania się z „Obowiązkiem informacyjnym”.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z procedurami, których będziemy wszyscy bezwzględnie przestrzegać.
Z chwilą uruchomienia przedszkola zgłaszają się te dzieci, których rodzice zadeklarowali się w odpowiedzi na maila nauczycieli wysłanego w dniu 05 maja 2020 roku. Dla tych dzieci placówka jest przygotowana. W celu usprawnienia przyjmowanych dzieci prosimy rodziców, aby w miarę możliwości mieli ze sobą wydrukowane i podpisane wymagane dokumenty.
Gdyby pojawili się następni chętni, postępowanie odbędzie się zgodnie z zapisem w procedurze.
Szanowni Państwo, jest to trudny czas dla wszystkich, nikt nie jest pewny podejmowanych decyzji, bo tak naprawdę znaleźliśmy się w nowej nieprzewidywalnej w skutkach sytuacji. Jako dyrektor placówki w pełni odpowiedzialny za powierzone mi dzieci, wraz z władzami samorządowymi, robimy wszystko, żeby zapewnić maximum bezpieczeństwa, ale nie mamy żadnych gwarancji, że zachorowanie w naszej placówce nie nastąpi. Postaramy się z naszej strony, aby zminimalizować u dzieci strach, będziemy je wspierać i zapewnimy im serdeczną atmosferę, ale zastanawiam się czy to wystarczy?
Mam wrażenie, że od tej pory łamiemy nasze wypracowane zasady pracy z dziećmi: integracji, wzajemnej pomocy, współpracy i współdziałania, dzielenia się zabawkami, wymiany choćby kredkami. Dla bezpieczeństwa, realizując wytyczne, będziemy robić coś zupełnie odwrotnego. Zadajemy sobie pytanie: jak na to zareaguje dziecko?
Uważam, że naszą najważniejszą misją w momencie przekroczenia progu przedszkola jest skupienie się nad zdrowiem psychicznym dzieci, aby te dni w przedszkolu w nowej, niezwykle trudnej sytuacji dla małych dzieci, nie stały się zmorą, którą zapamiętają do końca życia. Znacie Państwo najlepiej swoje dzieci, wiecie jak przechodziły proces adaptacji w przedszkolu, co mówią, jakie problemy Wam zgłaszają i w jakim stopniu je przeżywają. Uprzedzam, że nie będzie taryfy ulgowej. W reżimie sanitarnym nie ma na nią miejsca. Dziecko musi wejść bez rodzica i poddać się bezwzględnie zasadom panującym w przedszkolu, m.in.: izolacji od pań i izolacji od rówieśników – tutaj widzimy największy problem, z którym zetknie się dziecko. Nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem. Jedyną drogą kontaktu będzie telefon, gdyż będzie to najszybsza droga porozumiewania się.
Apeluję, abyście Państwo przeczytali dokładnie, w jaki sposób będziemy organizować pracę z dziećmi i podjęli decyzję oraz odpowiednio przygotowali dzieci do przekroczenia progu przedszkola.
Jeśli będą się zmieniać przepisy i będziemy dokonywali jakichkolwiek zmian, będę Państwa informować na bieżąco. Organizację pracy będę dostosowywać z dnia na dzień, więc nie pytajcie Państwo, które Panie będą z dziećmi. W myśl wytycznych postaram się, aby zawsze był ten sam skład, ale dobór kadry zależeć będzie od tego, czy w danym dniu będę mieć danego pracownika, czy też nie.
Niczego nie da się zaplanować, musimy nauczyć się wszyscy dostosowywać do nowej sytuacji.

                                                                       Z pozdrowieniami dla wszystkich – Dyrektor: Justyna Wiejaczka

OGŁOSZENIE 

Informujemy Rodziców, że dzieci w przedszkolu zgodnie z wytycznymi GIS nie będą miały dezynfekowanych rąk.
Dezynfekcja powierzchni w salach, urządzeń oraz blatów, stolików, krzeseł i zabawek odbywać się będzie przy użyciu następujących preparatów: PROPSPRAY
TRISEPT COMPLEX
PŁYN CZYSZCZĄCO – DEZYNFEKUJĄCY UNIWERSALNY –
GOLD – DROP

O zaistniałych zmianach będą Państwo powiadamiani na bieżąco.