Oferta przedszkola PDF Drukuj Email

 

Są otwarte nasze drzwi, jeśli chcesz wejdź i Ty


 

Co jest dla nas ważne?

W naszym przedszkolu zapewniamy odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju dziecka, dbamy o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą. Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek, kształtujemy postawy moralne, umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie, dostarczamy doświadczeń we wszystkich obszarach wychowania. Tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.

Praca wychowawczo – opiekuńczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o: podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, program wychowawczy, ekologiczny i profilaktyczny, innowacje pedagogiczne i programy własne, projekty edukacyjne, miesięczne plany pracy;

Nasi pracownicy:

Rzetelnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki, dbają o kulturę języka, są taktowni i uprzejmi, stwarzają atmosferę bezpieczeństwa, spokoju i życzliwości, systematycznie poszerzają swoje kompetencje poprzez udział w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach;

Nasze dzieci:

Rozwijają się w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości i otwartości; chętnie uczą się i zdobywają nowe doświadczenia, znają zasady kulturalnego zachowania się i dobrego wychowania, są otwarte, chłonne wiedzy i ciekawe świata, podejmują różne wyzwania na miarę swoich możliwości, są empatyczne i otwarte w kontaktach z innymi, wykazują się kreatywnością w różnych dziedzinach aktywności, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, znają zasady zdrowego stylu życia;

Rodzice naszych dzieci:

Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, integrują się, wspierają i wymieniają doświadczeniami, współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem i przezwyciężaniu trudności, są informowani na bieżąco o postępach swojego dziecka oraz o wydarzeniach i organizacji pracy przedszkola, uczestniczą w spotkaniach i zajęciach otwartych w przedszkolu;

Nasze tradycje:

Uroczystości przedszkolne: Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, Jasełka; zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Występ Środowiskowy z okazji Święta Rodziny,organizujemy wycieczki i wyjazdy dla dzieci (do teatru, filharmonii, szkoły muzycznej, krajoznawcze z rodzicami), uczestniczymy w konkursach i imprezach okolicznościowych, aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym;

 

Hymn przedszkola

Hejże dzieciaki – uważnie słuchajcie,
do przedszkola w Kluczach się wybierajcie.
Bo tu jest ciekawie i wesoło też,
możesz tu dołączyć jeśli tylko chcesz.
Tu się bawimy, śpiewamy, tańczymy,
o ciekawych rzeczach ciągle się uczymy.
Nasze panie mają dla nas zawsze czas,
one najlepiej przecież znają nas.

Jaś i Małgosia są tutaj z nami,
do wspólnej zabawy ich zapraszamy.
Bo uśmiech dziecka – najważniejsza sprawa,
do tego potrzebna świetna zabawa.

Najmłodsza grupa to małe „Smerfiki”,
te co mają cztery latka to „Pajacyki”.
Gdy starszym średniakiem chcecie się stać,
„Motylków” i „Pszczółek” nie trzeba się bać.
„Niezapominajki”, „Słoneczka”, „Muminki”,
mają co dzień rano uśmiechnięte minki.
Dobry humor nigdy nie opuszcza nas,
dołącz do nas czym prędzej, póki czas.

Jaś i Małgosia są tutaj z nami,
do wspólnej zabawy ich zapraszamy.
Bo uśmiech dziecka – najważniejsza sprawa,
do tego potrzebna świetna zabawa.