Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Zarzadz. Wojta

Zał.nr.1

Rodzic, który składał wniosek do kilku przedszkoli jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w wyżej wymienionym terminie. Jeśli w tym terminie takie oświadczenie nie wpłynie dziecko zostanie skreślone z listy naszego przedszkola.                               Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY PRZEDSZKOLA.

 

Bal Karnawałowy 2016

baloniki

14 stycznia – w czwartek od godziny 10.00           w naszym przedszkolu odbędzie się             WIELKI BAL KARNAWAŁOWY.             Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!!!         W tym roku spotykamy się w bajkowej krainie. Prosimy, aby dzieci przyszły w przygotowanych, kolorowych przebraniach (mile widziane stroje postaci z bajek i filmów dla dzieci).